Galuchet ephemere pluie 1 170415

Galuchet ephemere pluie 7 170415  Galuchet ephemere 030515

Galuchet mouche scorpion predate ephemere 030515 2

Galuchet araignee ephemere 2 030515

 

Tout est éphémère (J.L. Murat)

Ephémère